top of page

Juniorer

Karlstad Roller Derby bedriver miniorverksamhet (7-12 år) och juniorverksamhet (13-17 år) för barn och ungdomar.

För mer information kontakta karlstadrollerderby@gmail.com eller hitta oss på sociala medier.

bottom of page