Vad är Roller Derby?

B A K G R U N D

Roller Derby är en fullkontaktsport på rullskridskor med sin grund i 30-talets USA. Sporten är utformad för och av kvinnor och transpersoner, och bygger på en stark tradition av DIY (do it yourself). 2007 bildades Sveriges första lag - Stockholm Roller Derby. Sedan dess har sporten fått en stor spridning världen över. Bara i Sverige finns idag ungefär trettio lag registrerade hos SSF (Svenska Skridskoförbundet).

 

H U R  G Å R  D E T  T I L L ?

Roller Derby spelas på en platt, oval bana. En match kallas ett bout och varje bout är uppdelat i två halvlekar om 30 minuter, som i sin tur är uppdelade i jams som pågår i upp till 2 minuter vardera. Flest poäng i slutet av boutet vinner!

 

Varje lag har fem spelare på planen varav fyra är blockers och en är jammer.

 

Jammer: detta är spelaren som är ansvarig för att ta poäng. Jammern känns igen av stjärnan den har på hjälmen. Poäng tas genom att jammern tar sig förbi och varvar motståndarlagets blockers. För varje spelare jammern passerar får dens lag en poäng. Första varvet jammern tar sig igenom packet under ett jam får den inga poäng, istället får den jammer som först tar sig förbi packet lead jammer-status. Lead jammer kan sedan avbryta jammet när den vill, den kontrollerar således spelomgången och avbryter lämpligtvis vid ett tillfälle när den har mer poäng än andra lagets jammer. Sedan startar nästa jam, osv.

 

Blockers: varje lag har under varje jam fyra blockers på plan, och det är dessa som bildar ”packet”. Deras uppgift är dels att hindra motståndarlagets jammers att ta sig förbi packet, dels att hjälpa sin egen jammer förbi. En blocker har ett streck på hjälmen, den kallas pivot. Skulle jammern vilja kan den ge sitt hjälmskydd med stjärnan på till pivoten, och då tar pivoten rollen som jammer.

Penalties: det är roligt att tacklas och det gör roller derby-spelaren gärna. Däremot finns det regler kring hur och var du får tacklas och vara på planen. Till exempel är det inte tillåtet att tackla något i ryggen eller huvudet, att använda fötter och händer i i kontakt med motståndarna, att "gena" utanför planen eller att tacklas i "non-derby direction". Vid olaga spel blåser någon av domarna i visslan, signalerar att du fått en penalty och du får åka till penalty-boxen i 30 sekunder.

H Ä R  F Ö R K L A R A S  D E T

B R A  P Å  V I D E O !