Kontakt

K O N T A K T A  F Ö R E N I N G E N

Karlstad Roller Derby är Värmlands enda roller derby-lag och håller till i Karlstad. För närvarande tränar vi i Fröding Arena samt Tingvallagymnasiets idrottshall.

2019 års styrelse består av:

Divan Pavlov (Miriam Lindståhl) - ordförande

Racy Cat Lady (Anneli Ferm) - vice ordförande

Carnage (Louise Mattsson) - kassör

Nasty Nikki (Nicole Henrisson) - sekreterare

Hantvärk (Linda Frisell) - ledamot

Bambi (Ronny Welitschka) - ledamot

Chameleon Circuit (Hilda Fransson) - ledamot

F Ö L J  O S S  P Å  I N S T A G R A M 

För kontakt med styrelsen, boutförfrågningar 

och allmänna funderingar, skriv till:

info@suncityrollers.se

För kontakt med junioransvarig och frågor gällande Solstrålarna, skriv till:

juniors@suncityrollers.se

För kontakt med coachgruppen och frågor gällande Sun City Rollers träning, skriv till:

training@suncityrollers.se

. . . O C H  F A C E B O O K